حکم فقهی آوردن کودکان به مسجد
109 بازدید
محل نشر: فروغ مسجد 9 /کتاب سال مرکز رسیدگی به امور مساجد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسجد به عنوان مهمترین پایگاه دینی مسلمانان، مکانی ارزشمند برای رشد معنوی تمامی اقشار جامعه به حساب می آید که در روایات فراوانی به حضور در این مکان مقدس سفارش شده است. با این وجود تعداد قابل توجهی از فقها، آوردن کودکان به مسجد را مکروه دانسته اند. اما در مقابل برخی از فقها چنین کاری را مباح و برخی دیگر آن را مستحب دانسته و تنها، آوردن کودکانی را به مسجد مکروه می دانند که در زمینه طهارت مسجد قابل اعتماد نیستند و یا برای عبادت دیگران ایجاد مزاحمت می کنند. مستند حکم به کراهت، دو روایت ضعیف السند است که دلالت آن بر کراهت آوردن همه کودکان جای تحلیل و بررسی مجزا دارد. در مقابل این دو روایت، روایات و گزارشات فراوانی از سیره پیامبر ص وجود دارد که نه تنها حکایت از مباح بودن آوردن کودکان به مسجد دارد بلکه گویای اولویت و حُسن چنین کاری هم هست. با این حال حتی در صورت پذیرش روایت کراهت نیز می توان راهکارهایی ارائه داد تا با «حفظ حریم عبادی و طهارت مسجد» شاهد ورود کودکان به مسجد باشیم. در دوران کنونی که شاهد هجمه فرهنگی دشمن علیه کودکان و جوانان مسلمان هستیم، مساله ارتباط کودکان با مسجد از اهمیت بیشتری برخوردار شده که لزوم بررسی و تحلیل این موضوع را دو چندان می کند.